Termeni și condiții

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In baza autorizatiei emise de A.N.S.P.D.C.P., inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 22837, Fundația Comunitară Mureș prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal (nume si prenume, sexul, data si locul nasterii, semnatura, date din acte de stare civivila, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, formare profesionala – diplome – studii, situatie economica si financiara, date bancare, obisnuinte/preferinte/comportament, nr. membrilor in gospodarie, cod numeric personal, seria si nr. actului de identitate) prin mijloace automatizate si manuale, cu scopul colectarii de donatii prin intermediul Programului de donatii prin debit direct și alte programe de fundraising derulate de Fundație.

Va informam ca, potrivit Legii 677/2001, nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele dumneavoastra personale, acestea fiind necesare inscrierii in Programul de donatii prin debit direct, și în alte programe de strangere de fonduri derulate de Fundație si operatiilor ce se vor efectua ulterior. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile Fundației Comunitare Mureș in ceea ce priveste Programul de donatii prin debit direct și alte proiecte de strangere de fonduri. Informatiile inregistrate sunt destinate exclusiv utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai partenerilor contractuali din cadrul Programului de donatii prin debit direct, Asociatiei pentru Relatii Comunitare si bancilor – parteneri contractuali ai Asociatiatiei pentru Relatii Comunitare, și a parteneri contractuali ai Fundației Comunitare Mureș pentru alte programe de fundraising.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata conducerii Fudației Comunitare Mureș. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

___________________________________________________________________________

Observaţie: *Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu. Orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.